Registrering

Fyll inn alle obligatoriske felt og last opp CV og evt spesialistgodkjenning, samt en fin selfie. Merk at du skal ta bildet når du holder mobilen i "stående" posisjon, ikke legg mobilen på siden når du skal ta bildet.  Velg Speare-behandler - da vi per i dag ikke har en lisensbasert versjon av Speare Journal. ReshID og HerID er kun for avtalespesialister, og vi har per i dag ikke tilknytning til Norsk helsenett. Vi anbefaler derfor avtalespesialister med vente med å registrere seg. Har du svensk mobilt Bank ID så registrere de 10 sifre i personnummer, som om det var et norsk fødselsummer og skriv ett "9"-tall som det femte sifferet. Sørg for å nøye lese vilkår og betingelser da dette er kontrakten mellom ditt foretak og vårt. Klikk på teksten og les før du huker av at du aksepterer vilkår og betingelser. Når vi har fått inn alle opplysninger på deg og fått sjekket et par referanser så vil vi kontakte deg per telefon for en prat. I journalsystemet vil du finne signert kontakt og databehandleravtale.
loader
 
loader


loader